Podziękowania dla Energetyki!

Dziękujemy „Energetyka” sp. z o. o. za udzielone wsparcie na rzecz organizacji 43. Pieszej Pielgrzymki Głogowskiej. Dzięki wam, już kolejny raz, mogliśmy pielgrzymować do tronu Matki na Jasnej Górze. Bóg zapłać!