Podziękowania dla LSSE!

Dziękujemy Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej za udzielone wsparcie na rzecz organizacji 43. Pieszej Pielgrzymki Głogowskiej. Dzięki wam, już kolejny raz, mogliśmy pielgrzymować do tronu Matki na Jasnej Górze. Bóg zapłać!