Piesza Pielgrzymka Głogowska

Klauzula informacyjna dot. ewidencji uczestników

Klauzula informacyjna dot. ewidencji uczestników
Pieszej Pielgrzymki Głogowskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piesza Pielgrzymka Głogowska, 68-200 Żary, pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 4.
  2. Kontakt odnośnie ochrony danych osobowych – kontakt@pielrzymka.glogow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacjiuczestnictwa w 44. Pieszej Pielgrzymce Głogowskiej w dniach 2-12 sierpnia br.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub do czasuzamknięcia sprawy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody, jednakże jej cofnięcie nie wpływa na legalność czynności jakie zostaną wykonane przed jej cofnięciem,
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w wydarzeniach organizowanych przez Pieszą Pielgrzymkę Głogowską na które są organizowane zapisy imienne.