Piesza Pielgrzymka Głogowska

Jak się przygotować?

Pielgrzymka to nie zawody do których trzeba się specjalnie kondycyjnie przygotowywać, ale pewne sprawy warto wspomnieć. Przede wszystkim nasz stan zdrowia musi pozwalać na taką formę aktywności, osoby starsze powinny skonsultować swoje plany z lekarzem rodzinnym. Prędkość z jaką idziemy nie jest duża, i dlatego nie powoduje to kłopotów wśród pielgrzymów. Warto wspomnieć, że na naszej pielgrzymce można spotkać wiele osób starszych, byli pielgrzymi którzy mieli ponad 80 lat.

Przygotowanie do pielgrzymki to przede wszystkim przygotowanie duchowe. Wybór intencji w której podejmujemy pielgrzymkę, spowiedź, która umożliwi nam w pełnym stopniu przeżywanie codziennej Mszy św. Warto także zebrać intencje, które niesiemy do Jasnogórskiej Pani, wśród naszej rodziny i przyjaciół. Wcześniej należy wziąć udział w spotkaniu przedpielgrzymkowym aby dowiedzieć się aktualnych informacji, na bieżąco śledzić wiadomości na stronie internetowej, a kilka dni przed wyjściem naszej grupy spakować się i dobrze wyspać.

Na czas pielgrzymki zaprzestajemy wszelkiego rodzaju diet odchudzających, gdyż należy odpowiednio się odżywiać gdy podejmujemy taki trud. Warto także pozałatwiać wszystkie ważne sprawy osobiste i zawodowe, aby nikt nam nie przeszkadzał podczas pielgrzymki. Nie zakazuje się używania telefonów, ale warto z nich korzystać tylko w wyjątkowych sytuacjach, postarajmy się aby ten czas była zarezerwowany dla nas, dla Pana Boga i dla naszych braci i sióstr pielgrzymów.

Tak przygotowany pielgrzym z pewnością przeżyje te rekolekcje w drodze w należyty sposób, przez co nabierze pełni sił duchowych na kolejny rok.